Son Dakika: Gençlerin yüzde 24,7’si ne okuyor ne çalışıyor

TÜİK, İstatistiklerle Gençlik, 2021 bilgilerini yayımladı. Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021 yılında yüzde 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran 2021 yılı sonu prestijiyle Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3’ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise bayan nüfus oluşturdu.

2008 yılından itibaren düşüş gösteren genç nüfus oranının 2080 yılından ülke nüfusuna oranını yüzde 11,1’i ineceği öngörüldü.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde10,6 oldu. AB üye ülkeleri ortasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Güney Kıbrıs Rum İdaresi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, yüzde 9,2 ile Letonya olduğu görüldü.

GENÇLERİ EN ÇOK OLAN VİLAYET HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına nazaran 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu vilayet, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi.

Genç nüfus yaş kümesine nazaran incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun yüzde29,0’unun 15-17 yaş kümesinde, yüzde 19,0’unun 18-19 yaş kümesinde, yüzde31,1’inin 20-22 ve yüzde 20,9’unun ise 23-24 yaş kümesinde yer aldığı görüldü.

EVLİ KENÇ BAYANLARIN ERKEKLERİN YAKLAŞIK DÖRT KATI

Genç nüfus yasal uygar duruma nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında değerli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 96,2’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 3,8’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç bayan nüfusun yüzde 84,9’unun hiç evlenmemiş, yüzde 14,7’sinin resmi nikahla evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Türkiye’de 2019/’20 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/’21 öğretim yılında yüzde 44,4’e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6’dan yüzde 40,5’e düşerken bayanlarda yüzde 46,3’ten yüzde 48,5’e yükseldi.

DÖRT GENÇTEN BİRİ NE İŞTE NE EĞİTİMDE

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında yüzde 39,1 iken 2021 yılında yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında yüzde50,1 iken 2021 yılında yüzde 53,1, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 27,5 iken 2021 yılında yüzde 29,7 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde28,3 iken 2021 yılında yüzde24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde21,2 iken 2021 yılında yüzde17,5, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde35,7 iken 2021 yılında yüzde32,4 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 29,2 iken 2021 yılında yüzde 32,2’ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında yüzde 38,8 iken 2021 yılında yüzde 42,8, genç bayanlarda bu oran 2020 yılında yüzde 19,2 iken 2021 yılında yüzde 21,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı bölümlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında yüzde 18,2’sinin tarım bölümünde, yüzde 30,8’inin sanayi bölümünde, yüzde 51,0’inin ise hizmet kesiminde yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 16,8’inin tarım bölümünde, yüzde 35,4’ünün sanayi dalında, yüzde 47,7’sinin hizmet dalında yer aldığı görülürken genç bayanların yüzde 21,0’inin tarım, yüzde 21,0’inin sanayi, yüzde 58,0’inin ise hizmet bölümünde yer aldığı görüldü.

EĞİTİMİNE İSTEDİĞİ HALDE DEVAM EDEMEYEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 7,6

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına nazaran 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine karşın (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde8,0 iken genç bayanlarda ise yüzde7,1 oldu.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde birinci sırayı yüzde48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde10,8 ile ailenin müsaade vermemesi takip etti.

GENÇLERİN YÜZDE 44,5’İ KEYİFLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 18-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde kendini keyifli olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde47,2 iken 2021 yılında yüzde44,5 oldu. Memnunluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde yüzde38,2, genç bayanlarda ise yüzde51,0 olarak gerçekleşti.

Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2021 yılında, gençlerin yüzde76,0’sı çalıştığı işinden şad olduğunu, yüzde42,3’ü elde ettiği kardan şad olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde77,7, elde edilen kardan memnuniyet oranı yüzde43,1 olurken genç bayanlarda ise bu oranlar yüzde72,6 ve yüzde40,7 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 59,2’Sİ EĞİTİMİNDEN ŞAD

Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2021 yılında, gençlerin yüzde 59,2’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden mutlu olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 56,3 iken genç bayanlarda yüzde 62,3 oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş kümesindeki genç nüfusta 2020 yılında yüzde 93,0 iken 2021 yılında yüzde 97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında yüzde 95,0 iken 2021 yılında yüzde 98,4, genç bayanlarda ise 2020 yılında yüzde 91,0 iken 2021 yılında yüzde 95,6 oldu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*